Můžete vybrat data, která mají být zahrnuta do vlastní zprávy.

Procedura

  1. Klepnutím na tlačítko Další (Next) po výběru časového rozmezí v Výběr časového rozsahu se zobrazí okno Vybrat data (Select Data).
  2. Zaškrtněte pole u dat, která chcete do zprávy zahrnout. Vybírat můžete z těchto možností:
    • Edge podle aplikace (Edges by Application) – podrobný rozpis 10 nejpoužívanějších aplikací a 10 Edge nejčastěji používajících každou aplikaci.
    • Aplikace podle provozu (Applications by Traffic) – podrobný rozpis spotřeby SD-WAN na základě distribuce provozu s 10 nejčastějšími aplikacemi pro každý typ provozu.
    • Aplikace podle transportu (Applications by Transport) – podrobný rozpis spotřeby SD-WAN na základě distribuce transportu s 10 nejčastějšími aplikacemi pro každý typ transportu.
  3. Klikněte na tlačítko Další (Next).

Jak pokračovat dále

Viz téma Výběr zařízení Edge.