Můžete sledovat údaje o využití sítě v cílech síťového provozu.

Kliknutím na kartu Monitorování (Monitor) > Edge > Cíle (Destinations) zobrazíte následující informace:

V horní části stránky můžete zvolit konkrétní časové období pro zobrazení detailů cílů použitých ve vybraném období.

Můžete zobrazit zprávu o cílech podle Domény (Domain), FQDN nebo IP adresy. Kliknutím na příslušný typ zobrazíte odpovídající informace.

Po najetí ukazatelem myši na grafy se zobrazí více podrobností.

Chcete-li zobrazit podrobnosti týkající se zvoleného parametru, vyberte metriky z rozevírací nabídky.

Ve výchozím nastavení je pole Rovnoměrně měnit měřítko osy Y (Scale Y-axis evenly) zaškrtnuté. Tato možnost synchronizuje osy Y obou grafů. Je-li třeba, můžete tuto možnost deaktivovat.

V dolním panelu se zobrazují podrobnosti o vybraných metrikách pro cíle podle vybraného typu.

Pokud chcete zobrazit podrobnější zprávy, klikněte na odkazy zobrazené ve sloupci metrik.

Následující obrázek znázorňuje detailní zprávu pro nejčastěji používané domény.

Kliknutím na šipky zobrazené vedle položky Nejčastější aplikace (Top Applications) přejděte na kartu Aplikace (Applications).