Při konfiguraci pravidel brány firewall můžete vybrat existující skupiny objektů tak, aby odpovídaly zdroji nebo cíli. To zahrnuje rozsah IP adres nebo čísel portů, které jsou k dispozici ve skupinách objektů v definici pravidel.

Další informace o pravidlech brány firewall naleznete v tématu Konfigurace pravidel brány firewall.

Procedura

 1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles).
 2. Vyberte profil ze seznamu a klikněte na kartu Brána firewall (Firewall).
 3. Klikněte na možnost Nové pravidlo (New Rule) nebo Akce (Actions) > Nové pravidlo (New Rule).
 4. Zadejte název pravidla brány firewall.
 5. V oblasti Shoda (Match) klikněte na položku Skupina objektů (Object Group) pro zdroj.
 6. Z rozevíracího seznamu vyberte příslušnou skupinu adres (Address Group) a skupinu portů (Port Group).
  Pokud vybraná skupina adres obsahuje názvy domén, budou při hledání shody se zdrojem ignorovány.
 7. Je-li třeba, můžete vybrat také skupiny adres a portů pro cíl.
 8. Zvolte požadovanou akci a klikněte na OK.

Výsledek

Pravidla brány firewall, která vytvoříte pro profil, jsou automaticky aplikována na všechny Edge spojené s tímto profilem. Pokud je třeba, můžete vytvořit další pravidla specifická pro Edge.
 1. Přejděte do nabídky Konfigurovat (Configure) > Edge, vyberte Edge a klikněte na kartu Brána firewall (Firewall).
 2. Klikněte na možnost Nové pravidlo (New Rule) nebo Akce (Actions) > Nové pravidlo (New Rule).
 3. Definujte pravidlo s příslušnými skupinami objektů a proveďte další potřebné kroky.

Na kartě Brána firewall (Firewall) v zařízení Edge jsou zobrazena pravidla brány firewall z přidruženého profilu spolu s pravidly specifickými pro Edge.

Poznámka: Ve výchozím nastavení jsou pravidla brány firewall přiřazena ke globálnímu segmentu. Pokud je třeba, můžete vybrat segment z rozevíracího seznamu Vybrat segment (Select Segment) a vytvořit pravidla brány firewall specifická pro vybraný segment.

Jak pokračovat dále

Můžete modifikovat skupiny objektů doplněním dalších IP adres a čísel portů. Změny jsou automaticky zahrnuty do pravidel brány firewall, která tyto skupiny objektů používají.