Můžete vytvořit firemní zásady pro přesměrování provozu do služby pro zabezpečení cloudu.

Další informace o pravidlach řízení naleznete v tématu Vytváření pravidel pravidel řízení.

Procedura

  1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles).
  2. Vyberte profil ze seznamu a klikněte na kartu Pravidla řízení (Business Policy).
  3. Klikněte na možnost Nové pravidlo (New Rule) nebo Akce (Actions) > Nové pravidlo (New Rule).
  4. Zadejte název podnikového pravidla.
  5. Zvolte možnosti Shody (Match) odpovídající provozu.
  6. V oblasti Akce (Action) klikněte na tlačítko Páteřní připojení (Internet Backhaul) a vyberte možnost Služba pro zabezpečení cloudu (Cloud Security Service) z rozevírací nabídky. K profilu již musíte mít přiřazenou službu pro zabezpečení cloudu.
  7. Vyberte všechny další požadované akce a klikněte na možnost OK.

Výsledek

Pravidla řízení, které vytvoříte pro daný profil, jsou automaticky aplikovány na všechny Edge spojené s tímto profilem. Pokud je třeba, můžete vytvořit další pravidla řízení specifické pro Edge.
  1. Přejděte do nabídky Konfigurovat (Configure) > Edge, vyberte Edge a klikněte na kartu Pravidla řízení (Business Policy).
  2. Klikněte na možnost Nové pravidlo (New Rule) nebo Akce (Actions) > Nové pravidlo (New Rule).
  3. Definujte pravidlo se službou pro zabezpečení cloudu, která je asociována s Edge.

Na kartě pravidel řízení pro Edge jsou zobrazeny zásady z přidruženého profilu spolu se zásadami specifickými pro Edge.