Tato část popisuje vylepšení řešení potíží při seskupení Edge.

Obecné

Seskupení Edge (Edge Clustering) zahrnuje funkci řešení potíží pro opětovné vyrovnání Edge paprsků VMware SD-WAN v clusteru. Nové vyrovnání paprsků lze provést na kterémkoli hubu v clusteru. K dispozici jsou dvě metody vyrovnání paprsků:

  • Rovnoměrné vyrovnání paprsků napříč všemi huby v clusteru.
  • Vyloučení jednoho hubu a vyrovnání paprsků napříč zbývajícími huby v clusteru.

Vyvažování koncových uzlů v hubu pomocí VMware SD-WAN Orchestrator

Administrátor může vyrovnat paprsky v clusteru pomocí funkce Vzdálená diagnostika (Remote Diagnostics) nástroje VMware SD-WAN Orchestrator. Když je SD-WAN Edge nasazen jako hub v clusteru, zobrazí se nová možnost vzdálené diagnostiky pojmenovaná Vyrovnání clusteru hubů (Rebalance Hub Cluster) nabízející uživatelům dvě volby.

Redistribuce paprsků v clusteru hubů (Redistribute Spokes in Hub Cluster)

  • Tato možnost se pokusí rovnoměrně znovu rozdělit Edge paprsků mezi všechny huby Edge v clusteru.

Redistribuce paprsků s vyloučením tohoto hubu (Redistribute Spokes excluding this Hub)

  • Tato možnost se pokusí rovnoměrně znovu rozdělit paprsky mezi huby v clusteru, vyjma hubu Edge, ze kterého uživatel spouští tuto funkci redistribuce paprsků.
  • Tuto možnost lze použít k odstraňování problémů nebo údržbě k odstranění všech paprsků z tohoto hubu Edge.

Níže je obrázek části hubu Vzdálená diagnostika (Remote Diagnostics).

Poznámka: Vyrovnání paprsků způsobí krátké přerušení provozu, když se paprsek přesune do jiného hubu v clusteru. Proto se důrazně doporučuje používat tento mechanismus řešení potíží během doby vyhrazené pro údržbu.