Standardní primární uživatelé – administrátoři a standardní administrátoři mohou vytvářet nové uživatele – administrátory.

V podnikovém portálu klikněte na možnost Administrace (Administration) > Administrátoři (Administrators).

Procedura

 1. Nové uživatele – administrátory můžete vytvořit buď kliknutím na možnost Nový administrátor (New Administrator), nebo Akce (Actions) > Nový administrátor (New Administrator) .
 2. V okně Nový administrátor (New Administrator) zadejte následující údaje:
  1. Zadejte údaje o uživateli, jako je jeho uživatelské jméno, heslo, jméno, e-mail a telefonní čísla. Uživatelské jméno musí být ve formátu e-mailové adresy, například uzivatel@priklad.com. Heslo musí splňovat následující požadavky:
   • Počet znaků musí být v rozmezí od 8 do 32.
   • Musí obsahovat nejméně jeden malý znak.
   • Musí obsahovat nejméně jedno číslo.
  2. Pokud jste v nabídce Konfigurace podnikové autentizace (Configure Enterprise Authentication) vybrali jako režim autentizace možnost Native (Nativní), bude typ uživatele zvolen jako nativní. Pokud jste zvolili jiný způsob autentizace, můžete zvolit typ uživatele. Pokud vyberete jiného než nativního uživatele, možnost definovat heslo nebude k dispozici, protože se zdědí z režimu autentizace.
  3. Role účtu (Account Role) – z dostupných možností zvolte roli uživatele.
 3. Klikněte na tlačítko Vytvořit (Create).

Výsledek

Podrobnosti o uživateli se zobrazí na stránce Administrátoři (Administrators).