Jakmile je v SD-WAN Edge zřízena analytická služba, začne tato funkce shromažďovat data (analýza specifická pro aplikaci nebo analýza aplikace a větví). Shromážděná analytická data se poté odesílají přímo z SD-WAN Edge do modulu Cloud Analytics. Analytická data pro konkrétního zákazníka na portálu analýzy (https://app.nyansa.com) mohou superuživatel operátora, standardní administrátor operátora, podnikový superuživatel, standardní správce podniku, superuživatel partnera a standardní administrátor partnera.

Při zobrazení analytických dat postupujte následovně.

Požadavky

  • Ujistěte se, že jsou v nástroji SD-WAN Orchestrator správně nastaveny všechny nezbytné systémové vlastnosti potřebné pro použití analytiky. Další informace vám sdělí váš superuživatel operátora.
  • Pokud chcete prohlížet analytická data, ujistěte se, že máte přístup k portálu pro analýzu.

Procedura

  1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI).
  2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI). Na nové kartě se otevře uživatelské rozhraní zobrazující možnosti monitorování.
  3. Na kartě Monitorování zákazníků (Monitor Customers) klikněte na odkaz s názvem zákazníka, u kterého chcete zobrazit analytická data.
  4. U vybraného zákazníka zobrazíte data s analýzou aplikace kliknutím na tlačítko Analýza aplikace (Application Analytics).
  5. Pokud budete chtít zobrazit data s analýzou větve, klikněte na tlačítko Analýzy poboček (Branch Analytics).
    Po kliknutí na nabídku analýzy se na nové kartě prohlížeče otevře portál pro analýzu, kde můžete prohlížet analytická data (aplikace a větev) všech zařízení Edge nakonfigurovaných pro vybraného zákazníka. Nastavení prohlížeče může této akci zabránit kvůli blokování vyskakovacích oken. V případě oznámení prohlížeče je třeba tuto akci povolit.

Jak pokračovat dále

Na portálu pro analýzu můžete konfigurovat další zdroje dat, jako jsou metriky Wi-Fi a kabelového připojení. Další informace naleznete v  uživatelské příručce VMware Edge Network Intelligence dostupné na stránce https://docs.vmware.com/cz/VMware-Edge-Network-Intelligence/index.html.