Systém SD-WAN Orchestrator nabízí uživatelské role s rozdílnou sadou oprávnění. Jako podnikový primární uživatel můžete ostatním podnikovým uživatelům přiřadit předem definovanou roli. Vlastní nastavení role umožňuje přizpůsobení stávající sady oprávnění pro uživatelské role. Přizpůsobení se aplikuje na všechny uživatele dostupné v rámci podniku.

Pouze primární uživatel operátora může povolit přizpůsobení rolí pro podnikového primárního uživatele. Pokud pro vás funkce Přizpůsobení role (Role Customization) není dostupná, kontaktujte svého operátora.

Poznámka: Ve výchozím nastavení je přizpůsobení role pro podnikového primárního uživatele povoleno.
Přizpůsobení role se aplikuje na uživatelské role následovně:
 • Přizpůsobení provedená na úrovni podniku přepíšou přizpůsobení provedená na úrovni partnera nebo operátora.
 • Přizpůsobení provedená na úrovni partnera přepíšou přizpůsobení provedená na úrovni operátora.
 • Pouze v případě, že na úrovni partnera nebo podniku nejsou prováděna žádná přizpůsobení, se přizpůsobení provedená operátorem použijí v rámci nástroje Orchestrator globálně.

V podnikovém portálu klikněte na možnost Přizpůsobení role (Role Customization). Můžete provádět následující úkony:

 • Zobrazit aktuální oprávnění (Show Current Privileges) – zobrazuje aktuální oprávnění pro uživatelskou roli. Oprávnění všech uživatelských rolí můžete zobrazit a stáhnout si ve formátu CSV.
 • Nový balíček (New Package) – umožňuje vytvořit nový balíček s vlastními oprávněními role. Viz téma Vytvoření nového vlastního balíčku.
 • Resetovat na výchozí systémové nastavení (Reset to System Default) – umožňuje obnovit oprávnění role do výchozího nastavení. Do výchozího nastavení budou obnovena pouze přizpůsobená oprávnění, která byla uplatněna u uživatelských rolí v podnikovém portálu.

Klikněte na možnost Akce (Actions) a proveďte některou z následujících aktivit:

 • Nahrát balíček (Upload Package) – umožňuje nahrání přizpůsobeného balíčku. Možnost Nový balíček (New Package) umožňuje přizpůsobovat pouze oprávnění k odmítnutí. Z výchozího nastavení systému můžete odmítnout pouze jedno nebo více oprávnění a žádné roli nemůžete udělit další oprávnění. Pokud chcete upravit další oprávnění pro uživatelské role, můžete kontaktovat tým podpory, získat přizpůsobený balíček a nahrát soubor. Viz téma Nahrání vlastního balíčku.
 • Klonovat balíček (Clone Package) – umožňuje vytvořit kopii vybraného balíčku.
 • Upravit balíček (Modify Package) – umožňuje upravovat nastavení přizpůsobení ve vybraném balíčku. Nastavení můžete upravit také po kliknutí na odkaz na balíček.
 • Odstranit balíček (Delete Package) – odstraní vybraný balíček. Používaný balíček nelze odstranit.
 • Použít balíček (Apply Package) – aplikuje vlastní úpravy dostupné ve vybraném balíčku na existující uživatelské role. Tato volba upravuje oprávnění role pouze na aktuální úrovni. Pokud jsou k dispozici přizpůsobení pro stejnou roli na úrovni podniku nebo na nižší úrovni, pak má přednost nižší úroveň.

Můžete také kliknout na ikonu Stáhnout (Download) před názvem balíčku a stáhnout balíček ve formátu JSON.