Můžete zobrazit podrobnosti o branách připojených ke konkrétnímu Edge.

Zobrazení bran:

Procedura

 1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
 2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI). Na nové kartě se otevře uživatelské rozhraní zobrazující možnosti monitorování.
 3. Kliknutím na možnost Edge zobrazíte Edge přiřazené k podniku.
 4. Klikněte na odkaz na Edge a klikněte na kartu Brány (Gateways).

Výsledek

Na kartě Brány (Gateways) jsou zobrazeny podrobnosti o branách připojených k vybranému Edge.

V horní části stránky můžete zvolit konkrétní časové období pro zobrazení detailů o připojených branách pro dané období.

Stránka zobrazuje následující podrobnosti:

 • Název (Name) – název brány. Kliknutím na odkaz na název zobrazíte další podrobnosti o bráně.
 • IP adresa (IP Address) – IP adresa brány.
 • Stav (Status) – stav služby brány. Stav může být jeden z následujících: v provozu, mimo provoz nebo ztišeno.
 • Procesor (CPU) – procento využití procesoru bránou.
 • Paměť (Memory) – procento využití paměti bránou.
 • Připojené Edge (Connected Edges) – počet Edge, které jsou připojeny k bráně.
 • Využití (Usage) – popisuje využití brány v síti.

Přehled můžete také seřadit kliknutím na záhlaví každého sloupce. K filtrování podrobností podle konkrétního názvu (Name) nebo IP adresy (IP address) brány můžete použít ikonu filtru zobrazenou vedle záhlaví.