Každý z protokolů trasování OSPF a BGP může být aktivován nezávisle a dříve používaný model umožňující povolení pouze jednoho protokolu trasování v systému byl v této verzi odstraněn. Tato verze také umožňuje redistribuci protokolu OSPF do protokolu BGP nebo BGP do OSPF (nebo obojí současně) a nabízí další možné zdroje trasování, jako jsou předpony zjištěné v overlay síti, spojené trasy, statické trasy apod.

Kromě toho jsme ve verzi 3.2 standardizovali chování redistribuce i na tradičních linkách (podobně jako u ostatních poskytovatelů trasování). Pokud je například k dispozici více než jedna trasa pro stejnou předponu a konfigurace cílového protokolu umožňuje redistribuci pro určitý typ trasy, bude do cílového protokolu redistribuována pouze nejlepší trasa pro tuto předponu v RIB systému.

Předpokládejme například, že probíhá redistribuce předpony 192.168.1.0/24 do BGP. Dále, že trasy k předponě 192.168.1.0/24 jsou lokálně dostupné, získané z protokolu OSPF a odděleně byly zjištěny coby overlay předpony. Dále předpokládejme, že mezi pořadím datového toku OFC v rámci předpony, metrikami tras a preferovanou trasou je trasa OSPF nadřazená (je lepší než) zjištěné overlay trasy pro stejnou předponu. Poté, pokud byla u protokolu BGP aktivována redistribuce protokolu OSPF, bude trasa OSPF redistribuována do BGP. Mějte na paměti, že protože předpona zjištěná v overlay síti není nejlepší trasou pro tuto předponu v RIB systému, nedojde k redistribuci do BGP ani v případě aktivování redistribuce overlay předpon v rámci BGP.

Pokud má v případech, jako byl tento, proběhnout redistribuce nejlepší trasy pro předponu do cílového protokolu, může uživatel aktivovat redistribuci pro konkrétní typ trasy, která je v rámci systému tou nejlepší.

Stejně tak pokud uživatel pro danou předponu upřednostňuje jiný zdroj trasování, kterou chcete redistribuovat do cílového protokolu, může spravovat relativní prioritu trasy v RIB systému pomocí mechanismu řízení datového overlay toku dostupného v rámci řídicího rozhraní nebo může upravit metriku trasování.

Další informace naleznete v tématu Aktivace protokolu OSPFKonfigurace protokolu BGP.