Všechny Edge převezmou pravidla podnikových zásad z přidruženého profilu. Na kartě Podnikové zásady (Business Policy) v dialogovém okně Konfigurace Edge (Edge Configuration) si můžete v oblasti Pravidlo z profilu (Rule From Profile) prohlédnout všechna zděděná pravidla podnikových zásad. Přepsání pravidel podnikových zásad profilu v lokalitě Edge je volitelným krokem.

Na úrovni Edge mohou být pravidla podnikových zásad z přiřazeného profilu přepsána prostřednictvím níže zobrazeného dialogového okna podnikových zásad Edge. Jakákoli hodnota přepsání podnikových zásad, která je shodná s pravidlem podnikových zásad profilu, toto pravidlo profilu přepíše. Pravidla přepsání můžete vytvořit stejným způsobem, jakým vytváříte pravidla profilu (viz téma Konfigurace podnikových zásad pro profily).

Jak ukazuje níže uvedený obrázek, podnikové zásady jsou rozděleny do segmentů. Všechny segmenty, které je možné nakonfigurovat, jsou uvedeny v rozevírací nabídce Konfigurovat segment (Configure Segment).

Po zvolení vhodného segmentu, který chcete konfigurovat, z rozevírací nabídky Konfigurovat segment (Configure Segment), se v oblasti Konfigurace segmentů (Configure Segments) zobrazí nastavení a možnosti přidružené k tomuto segmentu. Výchozím segmentem je Globální segment [Řádný] (Global Segment [Regular]).

Další informace o segmentaci naleznete v tématech Konfigurace segmentů a Konfigurace zařízení Edge (Configure Edge Device).

configure-edge-biz-policy