V této části je popsán postup vytvoření Edge pomocí internetového profilu.

Vytvoření Edge pomocí internetového profilu:

 1. V navigačním panelu na levé straně SD-WAN Orchestrator klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Edge.
 2. Na stránce Edge klikněte na tlačítko Nový Edge (New Edge) v pravém horním rohu.

  quickstart-new-edge-from-edge

 3. V dialogovém okně Zajištění nového zařízení Edge (Provision New Edge) zadejte název Edge, vyberte číslo modelu Edge, vyberte Internetový profil rychlého spuštění (Quick Start Internet Profile) a zadejte své jméno a e-mail pro Jméno kontaktu (Contact Name) a E-mail kontaktu (Contact Email).

  quickstart-saas-edge-provision

  Zobrazí se popis nově vytvořeného Edge. 

  quickstart-saas-edge-overview

S netradiční konfigurací poskytnutou pro sítě, síťové služby a profily plus výchozí konfigurací poskytnutou pro Edge je nově vytvořená konfigurace Edge dokončena. Nyní můžete aktivovat své zařízení Edge a použít konfiguraci na zařízení Edge. Aktivace Edge je totožná pro všechny tři pracovní postupy. Dále proveďte kroky popsané v tématu Konfigurace aktivace Edge.

Je-li povolena infrastruktura veřejných klíčů (PKI), můžete vybrat ze tří možností certifikátu (Certifikát je povinný (Certificate Required), Získání certifikátu (Certificate Acquire) nebo Certifikát je deaktivován (Certificate Disabled)). Je-li povolena infrastruktura veřejných klíčů (PKI) a nastavili jste certifikát na Certifikát je povinný (Certificate Required), zřídili jste Edge a předem sdílený klíč není dostupný.

Poznámka: Získání certifikátu (Certificate Acquire) – tato možnost je vybrána ve výchozím nastavení a uděluje Edge pokyn získat certifikát od certifikační autority VMware SD-WAN Orchestrator vygenerováním páru klíčů a odesláním žádosti o podepsání certifikátu do systému Orchestrator. Jakmile je získán, Edge certifikát použije pro autentizaci systému Orchestrator a pro vytvoření tunelových propojení VCMP.

Zobrazí se nově vytvořený Edge.

quickstart-guide-edge-overview-pki-certificate-required