Primární brána se používá k zamezení podmínkám split-brain.

Brána má již dříve existující připojení k aktivnímu Edge. Za podmínky split-brain změní Edge v pohotovostním režimu stav na Aktivní a pokusí se o vytvoření tunelového propojení s bránou. Brána odešle zpět k Edge v pohotovostním režimu odezvu, která mu uděluje pokyn přejít pohotovostního stavu, a nedovolí mu navázat tunelové propojení. Brána bude vždy mít tunelové propojení pouze s aktivním Edge. Zablokovaná zůstávají pouze rozhraní LAN (je-li kabel HA odpojený). Jak je znázorněno na následujícím obrázku, brána signalizuje VCE1 v LAN pro přechod do pohotovostního režimu. To logicky zamezí výskytu scénáře split-brain.

Poznámka: Normální převzetí služeb při selhání přechodu aktivního do pohotovostního režimu ve scénáři split-brain není stejné jako normální převzetí služeb při selhání. Konvergence může trvat několik dalších milisekund/sekund.

split-brain-detection