Na kartě Přehled (Overview) Edge na řídicím panelu monitorování se zobrazují podrobnosti o linkách WAN spolu se spotřebou šířky pásma a využitím sítě.

Zobrazení informací o Edge:

Procedura

  1. V podnikovém portálu klikněte na nabídku Monitorování (Monitor) > Edge.
  2. Klikněte na odkaz na Edge a ve výchozím nastavení se zobrazí karta Přehled (Overview).

Výsledek

Na kartě Přehled (Overview) se zobrazují podrobnosti o linkách se stavem a spotřebou šířky pásma.

Pomocí možnosti Zůstat v živém režimu (Stay in Live Mode) můžete zvolit, zda chcete informace o Edge zobrazovat živě. Když je tento režim povolený, probíhá živé monitorování Edge a data na stránce se aktualizují, kdykoli dojde k jejich změně. Živý režim se po určité době automaticky přepne do režimu off-line, aby se snížilo zatížení sítě.

V části Stav linek (Link Status) se zobrazují podrobnosti o linkách, Stavu linek (Link Status), Rozhraní WAN (WAN Interface), Propustnosti (Throughput), Šířce pásma (Bandwidth) a Signálu (Signal).

V části Největší spotřeba (Top Consumers) se zobrazuje grafické znázornění šířky pásma a využití sítě pro: Aplikace (Applications), Kategorie (Categories), Operační systémy (Operating Systems), Zdroje (Sources) a Cíle (Destinations) Edge. Kliknutím na možnost Zobrazit podrobnosti (View Details) na každém panelu přejděte na příslušnou kartu a zobrazte další podrobnosti.

Po najetí ukazatelem myši na grafy se zobrazí více podrobností.