VMware poskytuje vylepšenou funkci kvality služby nazvanou podnikové zásady. SD-WAN Orchestrator umožňuje konfigurovat pravidla podnikových zásad na úrovni profilů a Edge k povolení nebo zahození provozu. Podnikové zásady používají k vytvoření pravidel podnikových zásad parametry jako jsou zdrojová IP adresa / port, cílová IP adresa / port, název domény, skupiny adres a portů, aplikace, kategorie aplikací a značky DSCP. Podnikové zásady mohou vytvářet operátoři, partneři a administrátoři všech úrovní.