Multicast přináší efektivní způsob, jak většímu počtu zainteresovaných příjemců odeslat data ve formě jediné kopie zdrojových dat a nechat zprostředkující multicastové směrovače v síti pakety replikovat, aby data dosáhla všech příjemců z definované skupiny.

Multicastoví klienti používají protokol IGMP (Internet Group Management Protocol) k přenášení informací o členství z hostitelů na multicastové směrovače a multicasty PIM k přenášení informací o členství ve skupině na multicastové servery přes multicastové směrovače.

config-profile-device-multicast-topology

Podpora multicastu zahrnuje:

 • Podpora multicastu v overlay i underlay síti
 • Režim PIM-SM (Protocol-Independent Multicast, Sparse Mode) v rámci SD-WAN Edge
 • Protokol IGMP (Internet Group Management Protocol) verze 2 v rámci SD-WAN Edge
 • Statická konfigurace RP (Rendezvous Point), kde je RP povolen na směrovačích třetí strany

Globální konfigurace multicastu

Existují dva kroky, které umožní povolení a konfiguraci multicastu (globálně a na úrovni rozhraní), kdy oba mohou být potlačeny na úrovni Edge. Následující kroky popisují pokyny týkající se globální aktivace multicastu.

Globální konfigurace multicastu:

 1. V nabídce Konfigurovat > Profil > Zařízení (Configure > Profile > Devices) přejděte do oblasti Nastavení multicastu (Multicast Settings).
 2. Pokud je přepínač Nastavení multicastu (Multicast Settings) v poloze Vypnuto (Off), kliknutím na přepínač Vypnuto (Off) nastavení multicastu zapnete (Zapnuto (On)).

  Výběr RP je ve výchozím nastavení Statický (Static).

  config-profile-device-multicast-settings
 3. Do příslušných textových polí pro výběr RP zadejte adresu RP a multicastovou skupinu. (V následující tabulce naleznete popis funkce Adresa RP (RP Address)Multicastová skupina (Multicast Group) .)
 4. Podle potřeby označte pole Povolit PIM pro overlay (Enable PIM on Overlay) a zadejte zdrojovou IP adresu.
 5. Podle potřeby upravte také Rozšířená nastavení (Advanced Settings). Popis jednotlivých nastavení naleznete v následující tabulce. Do příslušných textových polí zadejte časovače PIM pro Interval zasílání join/prune (Join Prune Send Interval) (výchozí interval je 60 sekund) a Časovač paketů keep-alive (Keep Alive Timer) (výchozí interval je 60 sekund).

Nastavení multicastu

V následující tabulce naleznete popis nastavení multicastu.

Nastavení multicastu Popis
Výběr RP Nakonfiguruje RP pro multicastové skupiny. Statický RP (Static RP) je výchozím a současně podporovaným mechanismem ve verzi 3.2.
Povolit PIM pro overlay Povolit partnerské připojení PIM v překrytí SD-WAN. Pokud jsou například povoleny jak SD-WAN Edge větve, tak SD-WAN Edge hubu, vytvoří partnerské připojení PIM. Ve výchozím nastavení se zdrojová adresa IP overlay sítí odvozuje z jednoho z underlay rozhraní s podporou multicastu a toto výchozí nastavení doporučujeme neměnit. Uživatelé mohou volitelně změnit zdrojovou IP adresu v nabídce Zdrojová IP adresa (Source IP Address). Jedná se o virtuální adresu, která bude automaticky vysílána v overlay síti.
Časovače PIM
Interval zasílání join/prune Časovač intervalu zasílání join/prune. Výchozí hodnota je 60 sekund.
Časování paketů Keep-alive Časovač PIM paketů keep-alive. Výchozí hodnota je 60 sekund.