Můžete zobrazit podrobnosti o systémovém využívání sítě pro konkrétní Edge.

Zobrazení podrobností o systému:

Procedura

  1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
  2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI). Na nové kartě se otevře uživatelské rozhraní zobrazující možnosti monitorování.
  3. Kliknutím na možnost Edge zobrazíte Edge přiřazené k podniku.
  4. Klikněte na odkaz na Edge a klikněte na kartu Systém (System).

Výsledek

Na kartě Systém (System) se zobrazují podrobnosti o systémovém využití sítě vybraným Edge.

Stránka zobrazuje grafické znázornění podrobností o použití následujících parametrů po dobu vybraného časového období spolu s minimální, maximální a průměrnou hodnotou.

  • Využití procesoru (CPU Utilization) – procento využití procesoru.
  • Využití paměti (Memory Utilization) – procento využití paměti.
  • Počet toků (Flow Count) – počet toků provozu.
  • Ztráty ve frontě předávání (Handoff Queue Drops) – počet paketů zahozených v důsledku fronty předávání.
  • Počet tunelů (Tunnel Count) – počet relací tunelových propojení.

Po najetí ukazatelem myši na grafy se zobrazí více podrobností.