V tomto oddílu je popsán postup konfigurace profilu VPN.

VPN VMware SD-WAN Site lze nakonfigurovat pro dva typy VPN VMware SD-WAN Site:
 • Větev do hubů
 • Větev do VPN větve
Poznámka: Aby bylo možné vyvolat možnosti konfigurace pro oba typy VPN, musí být na kartě Zařízení (Device) funkce cloudová VPN nastavena na hodnotu Zapnuto (On).

Konfigurace větve do hubů

Postup konfigurace profilu VPN pro větev do hubů:

 1. V nabídce Větev do hubů (Branch to Hubs) zaškrtněte pole Povolit (Enable).
 2. Klikněte na tlačítko Vybrat Edge (Select Edges).

  quickstart-vmware-site-vpn-profile-edge-to-hub2

  Zobrazí se následující dialogové okno s výzvou k výběru SD-WAN Hubs, které mohou být použity pro tunelové propojení VPN mezi Edge používajícími tento profil a SD-WAN Edges vybrané pro SD-WAN Hubs.

  quickstart-vmware-site-vpn-profile-edge-to-hub-select

 3. Proveďte výběr a klikněte na tlačítko OK.

Konfigurace větve do VPN větve

Postup konfigurace profilu VPN pro větev do VPN větve:

 1. V nabídce Síť VPN mezi dvěma větvemi (Branch to Branch VPN) zaškrtněte pole Aktivovat (Enable).
 2. Z možností vyberte Použít cloudové brány (Use Cloud Gateways)SD-WAN Hub Dynamická síť VPN mezi dvěma větvemi (Dynamic Branch to Branch VPN).
 3. Klikněte na tlačítko OK.