Funkce analýzy jsou nativně zakomponovány do VMware SD-WAN Edge a umožňují souběžné shromažďování dat. Ve výchozím nastavení je funkce analýzy pro zařízení Edge deaktivovaná. Pro firemní zákazníky s aktivovaným přístupem k analytickým funkcím umožňuje SD-WAN Orchestrator správcům zajistit Edge s aktivovaným přístupem k analytickým funkcím.

Při vytváření nového SD-WAN Edge s funkcí analytiky postupujte následovně.

Požadavky

Procedura

 1. Na podnikovém portálu přejděte do nabídky Spravovat zákazníky (Manage Customers).
 2. Vyberte zákazníka a přejděte do části Konfigurovat (Configure) > Edge.
  Otevře se obrazovka Edge.
 3. Klikněte na možnost Nové Edge (New Edge) v pravém horním rohu obrazovky.
  Zobrazí se dialogové okno Zajištění nového zařízení Edge (Provision New Edge).
 4. Do textového pole Název (Name) zadejte jedinečný název zařízení Edge.
 5. Z rozevírací nabídky Model vyberte model Edge.
 6. Z rozevírací nabídky Analýza (Analytics) vyberte jeden z následujících režimů analýzy, který chcete pro Edge nakonfigurovat:
  • Analýzy aplikací – přístup k možnosti izolaci chyb a analýze specifické pro aplikaci.
  • Analýzy aplikací a větví – přístup k analýze specifické pro aplikaci a analýze větví.
  • Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Žádná (None), což znamená, že funkce analýzy jsou pro dané Edge nedostupné.
  V rozbalovací nabídce Analýza (Analytics) najdete zbývající počet licencí pro použití funkce analýzy, které jsou k dispozici pro zřízení Edge s analýzou. Z pozice správce můžete také změnit režim analýzy pro konkrétní Edge na obrazovce Přehled Edge (Edge Overview).
 7. Z rozevírací nabídky Profile (Profil) vyberte profil, který bude přiřazen k Edge.
 8. V rozevírací nabídce Licence zařízení Edge (Edge License) vyberte licenci Edge z dostupného seznamu. V seznamu se zobrazí licence operátorem přiřazené podniku.
 9. Z rozevírací nabídky Autentizace (Authentication) můžete vybrat jednu z následujících možností ověřování na základě certifikátu:
  • Certifikát je deaktivován – Edge používá režim autentizace předsdíleného klíče.
  • Získání certifikátu – Tato možnost je vybrána ve výchozím nastavení a uděluje Edge pokyn získat certifikát od certifikační autority SD-WAN Orchestrator vygenerováním páru klíčů a odesláním žádosti o podepsání certifikátu do systému Orchestrator. Jakmile je získán, Edge certifikát použije pro ověřování pro autentizaci SD-WAN Orchestrator a pro vytvoření tunelových propojení VCMP.
   Poznámka: Po získání certifikátu lze tuto volbu aktualizovat na Certifikát je povinný (Certificate Required).
  • Certifikát je povinný – Edge používá certifikát PKI.
 10. Do textového pole Vlastní informace (Custom Info) zadejte vlastní informace související s Edge.
  Délka vlastních informací nesmí přesáhnout 255 znaků.
  Poznámka: Primární uživatelé a standardní uživatelé – administrátoři s podnikovými/MSP/operátorskými rolemi (s oprávněním UPDATE_EDGE) mohou přidávat nebo aktualizovat vlastní informace pro Edge.
 11. Chcete-li použít vysokou dostupnost (HA), zaškrtněte pole Vysoká dostupnost (High Availability).
 12. Do textového pole Sériové číslo (Serial Number) zadejte volitelně sériové číslo Edge. Pokud je zadané, sériové číslo musí odpovídat sériovému číslu aktivovaného Edge.
 13. Do textových polí Jméno kontaktu (Contact Name) a E-mail kontaktu (Contact Email) zadejte jméno a e-mailovou adresu kontaktu lokality daného Edge.
 14. Kliknutím na odkaz Nastavit umístění (Set Location) nastavíte umístění Edge.
 15. Klikněte na tlačítko Vytvořit (Create).

Výsledek

Pro vybraného zákazníka je zřízeno zařízení Edge s dostupnými funkcemi analýzy. Jakmile je Edge zajištěno, funkce analýzy shromažďuje data, provádí hloubkovou kontrolu paket veškerého provozu, identifikuje síťové aplikace a koreluje provoz s uživatelskými údaji.

Jak pokračovat dále

Chcete-li odesílat shromážděná analytická data do modulu Cloud Analytics, musíte nakonfigurovat rozhraní Analytics, na kterém Edge přenáší analytická data. Další informace naleznete v tématu Konfigurace rozhraní analýzy u Edge.