Zde je popis přidání vlastní položky trasy do vlastní tabulky tras.

Požadavky

Procedura

  1. Přihlaste se ke konzole VPC.
  2. V levém navigačním podokně klikněte na možnost Tabulky tras (Route Tables).
  3. Na stránce Tabulky tras (Route Tables) vyhledejte cílovou tabulku tras a poté klikněte na možnost Spravovat (Manage) ve sloupci Akce (Actions).
  4. V oblasti Podrobnosti o tabulce tras (Route Table Details) klikněte na možnost Seznam položek trasy (Route Entry List) a poté klikněte na možnost Přidat položku trasy (Add Route Entry).
    Zobrazí se stránka Přidat položku trasy (Add Route Entry).
  5. Do textového pole Název (Name) zadejte jedinečný název položky trasy.
  6. V části Cílový blok CIDR (Destination CIDR Block) zadejte cílovou adresu bloku CIDR.
  7. Z rozevírací nabídky Další typ přeskoku (Next Hop Type) vyberte typ rozhraní dalšího přeskoku, například Sekundární síťové rozhraní (Secondary NetworkInterface), a poté vyberte rozhraní.
  8. Klikněte na tlačítko OK.