V tomto oddílu jsou popsány typy instancí Azure.

Při změně velikosti virtuálního zařízení Edge VMware SD-WAN™ je třeba vzít v potaz propustnost šířky pásma a počet síťových rozhraní. Minimální požadovaný počet síťových rozhraní je tři (GE1, GE2, GE3).

Propustnost 30 Mb/s 50 Mb/s 100 Mb/s 200 Mb/s 400 Mb/s 1 Gb/s
vCPU 2 2 2 2 4 4
Paměť 4 GB 4 GB 4 GB 8 GB 8 GB 8 GB
Tabulka 1. Všeobecný účel
Typ instance vCPU Paměť (GB) Maximální počet síťových karet
Standard_DS3_v2 4 14 4
Standard_DS4_v2 8 28 8