Příkazy rozhraní příkazového řádku můžete použít ke kontrole stavu bran v nástroji Orchestrator.