Významné a trvalé ztráty v kritických frontách jsou běžné v situacích s překročenou kapacitou a pravděpodobně ovlivní zákazníky.

Čítače v následujících kritických frontách je třeba pečlivě sledovat.

vc_queue_net_sch, vc_queue_link_select and vc_queue_link_sch – tyto plánovače jsou určeny pro výběr linku, QOS a plánování linku pro pakety určené pro zařízení Edge. Orchestrator přebírá pakety z globálního plánovače paketů (vc_queue_net_sch), vybere příslušný link, který je odešle (vc_queue_link_select) a zařadí je do plánovače paketů na úrovni linku (vc_queue_link_sch).

Ztráty zde označují, že brána nemůže dostatečně rychle odeslat data VCMP (například zpáteční pakety z internetu) do zařízení Edge.

vc_queue_link_encrypt_0 and vc_queue_link_encrypt_1 – jedná se o softwarové šifrování paketů, které spravuje šifrování paketů společně se zapouzdřením a obdobným zpracováním před samotným přenosem paketů.

V bráně s podporou DPDK jsou problémy s kapacitou nejprve pozorovány jako ztráty v této frontě. Ztráty ve frontě naznačují, že brána nedokáže dostatečně rychle šifrovat přenášená data.

vc_queue_vcmp_tx – přenos paketů VCMP. Fronta zpracovává přenos paketů v rámci rozhraní, v případě potřeby zařazuje do fronty potenciální opakování přenosu dat a uvolňuje pakety. Ztráty ve frontě naznačují, že brána nedokáže dostatečně rychle odeslat data VCMP (například zpáteční pakety z internetu) do zařízení Edge.

Následuje vzorový skript psaný v pythonu, který lze použít pro vyhledání ztrát vcmp_tx. Spusťte skript v pythonu na bráně vykazující ztráty ve frontě a prohlédněte si podrobnosti problémů.

#!/usr/bin/env python
"""
Check VCG vcmp handoff drops packet check
"""
import os
import sys
import subprocess
import commands
import re
import json
from optparse import OptionParser

# Parse commandline options:
parser = OptionParser(usage="%prog -w <warning threshold> -c <critical threshold> [ -h ]")
parser.add_option("-w", "--warning", action="store", type="string", dest="warn_threshold", help="Count Warning threshold should be in <value>")
parser.add_option("-c", "--critical",action="store", type="string", dest="crit_threshold", help="Count Critical threshold should be in <value>")
(options, args) = parser.parse_args()

json_data= {"vcg_handoff_data": {"count":0,"drops":[]}}
vcg_handoff_file="/tmp/vcg_handoff_drop_check"
bw_threshold=768000

def find_bw_throughput():
  total_bw = 0
  value = 2
  flag = os.path.exists("/opt/vc/etc/dpdk-override.json")
  if flag is True:
    with open("/opt/vc/etc/dpdk-override.json") as json_file:
      data = json.load(json_file)
    value = data["enabled"]
  if value == 0:
   status,output = commands.getstatusoutput("ifstat -bqTn 1 1")
   if status == 0:
     total_bw = float(output.splitlines()[-1].split()[-1]) + float(output.splitlines()[-1].split()[-2])
  return int(total_bw)

def store_vcg_hanoff_queue_qlength():
  samples_count = 5
  if not os.path.isfile(vcg_handoff_file):
    with open(vcg_handoff_file, 'w') as outfile:
      json.dump(json_data, outfile )

  if os.path.isfile(vcg_handoff_file):
    with open(vcg_handoff_file) as vcg_handoff_data:
      handoff_data = json.load(vcg_handoff_data)
  else:
    with open(vcg_handoff_file, 'w') as outfile:
      json.dump(json_data, outfile )

  if os.path.isfile('/opt/vc/bin/debug.py'):
    L=[]
    f=subprocess.check_output(["/opt/vc/bin/debug.py","--handoff"])
    x=[r.split() for r in f.split('\n')]
    res = list(filter(None, x))

    if handoff_data["vcg_handoff_data"]["count"] == 0:
      for item in res:
       if not item[0] == "name":
         #handoff_data["vcg_handoff_data"]["drops"].append({item[0]:[item[13]]})
         handoff_data["vcg_handoff_data"]["drops"].append({item[0]:["1"] * samples_count})
         handoff_data["vcg_handoff_data"]["count"] = 1
      with open(vcg_handoff_file, 'w') as outfile:
        json.dump(handoff_data, outfile )

    if not handoff_data["vcg_handoff_data"]["count"] == 0:
    count_status = handoff_data["vcg_handoff_data"]["count"] - 1
    for item in res:
      if not item[0] == "name":
        for key in handoff_data["vcg_handoff_data"]["drops"]:
          field_num = len(item) - 6
          if item[0] == key.keys()[0]:
           key[key.keys()[0]].append(item[field_num])
           del key[key.keys()[0]][0]
           #key[key.keys()[0]][count_status]=item[field_num]
    handoff_data["vcg_handoff_data"]["count"] += 1
    if handoff_data["vcg_handoff_data"]["count"] == samples_count + 1:
      handoff_data["vcg_handoff_data"]["count"] = 1

    with open(vcg_handoff_file, 'w') as outfile:
      json.dump(handoff_data, outfile )

def get_status_of_drops(warn_value,crit_value):
  result = []
  diff_drops_data = []
  both_value = False
  total_bw = find_bw_throughput()
  if os.path.isfile(vcg_handoff_file):
    with open(vcg_handoff_file) as vcg_handoff_data:
      handoff_data = json.load(vcg_handoff_data)

  for drops in handoff_data["vcg_handoff_data"]["drops"]:
    for key,value in drops.items():
      if key == "vc_queue_vcmp_tx_0":
        for cumlative_data in range(len(value)):
         if not cumlative_data == 4:
           drop_value = int(value[cumlative_data+1]) - int(value[cumlative_data])
           diff_drops_data.append(drop_value)
           warn_counter = 0
           crit_counter = 0
           for data in diff_drops_data:
            if int(data) >= int(crit_value) and int(total_bw) > int(bw_threshold):
              both_value = True
            if int(data) > int(crit_value):
             crit_counter +=1
            if int(data) > int(warn_value) and int(data) < int(crit_value):
             warn_counter +=1
           if both_value == True:
            if not result:
              result.append({key:diff_drops_data,"current_bw":total_bw,"status":"critical"})
           if crit_counter == 4:
            result.append({key:diff_drops_data,"current_bw":total_bw,"status":"critical"})
           if warn_counter == 4:
            result.append({key:diff_drops_data,"status":"warning"})
  if not result:
    return "OK",diff_drops_data,total_bw
  else:
    return result

if __name__ == '__main__':

  crit_threshold = options.crit_threshold
  warn_threshold = options.warn_threshold
  crit = 0
  if not options.crit_threshold:
   print "CRITICAL: Missing critical threshold value."
   sys.exit(2)
  if not options.warn_threshold:
   print "CRITICAL: Missing warning threshold value."
   sys.exit(2)

  store_vcg_hanoff_queue_qlength()
  result = get_status_of_drops(warn_threshold,crit_threshold)
  result_type = isinstance(result, tuple)
  if result_type != True:
   for item in result:
     if item["status"] == "critical":
      crit = 1

  if result[0] == "OK":
   print "OK: Handoff drops with 5 samples are good and Current drop values %s and Current BW is %s Kbps" %(result[1],result[2])
   sys.exit(0)
  elif crit == 1:
   print "Critical: List of drops which are above %s packets: %s. Current_bw value is in kbps" %(crit_threshold, result)
   sys.exit(2)
  else:
   print "Warning: List of drops which are above %s packets: %s. Current_bw value is in kbps" %(warn_threshold,result)
   sys.exit(1)

vc_queue_vcmp_data_0 and vc_queue_vcmp_data_1 – první fáze zpracování datových paketů VCMP přijatých prostřednictvím tunelů VCMP. Fronta zpracovává přeskupování paketů a chybějící pakety. Jedná se o začátek zpracování datových paketů přicházejících prostřednictvím tunelu VCMP.

Ztráty ve frontě naznačují, že brána nedokáže dostatečně rychle přijímat přenášená data ze zařízení Edge. Může to být nepřímý důkaz ztráty paketů na bráně, což by vyžadovalo podstatné přeskupení paketů.

vc_queue_natt_0, vc_queue_natt_1, vc_queue_esp_0 a vc_queue_esp_1 – dešifrování přenášených dat šifrovaných pomocí NATT/ESP. Do této fronty přichází přenášená data z šifrovaného tunelu, aby u nich byl nastaven stav potřebný pro dešifrování, a poté jsou předána do fronty pro zpracování dešifrování.

Ztráty ve frontě naznačují, že brána nedokáže dostatečně rychle dešifrovat přenášená data Non VMware SD-WAN Site.

ipv4_bh – jedná se o zpracování datových paketů IPv4 (např. směrování), QoS, přiřazení toku a partnera, pro vracející se pakety z internetu pro provoz NAT nebo z PE routeru pro provoz VLAN/VRF.

Ve všech branách (s výjimkou bran bez podpory DPDK) jsou problémy s kapacitou nejprve pozorovány jako ztráty v této frontě. Ztráty ve frontě naznačují, že brána nedokáže dostatečně rychle přijímat pakety.