Paměť hlavního procesu (GWD) monitoruje proces vc_process_monitor, který zajišťuje, že nikdy nedojde ke spotřebě více než 75 % dostupné paměti. Výsledkem je, že monitorování celkové systémové paměti má nastavenu mezní hodnotu pro varování 80 % a mezní hodnotu pro kritickou hodnotou 90 %.

Následuje příklad skriptu v Pythonu určený pro monitorování využití paměti:

#!/usr/bin/env python

from optparse import OptionParser
import sys

# Parse commandline options:
parser = OptionParser(usage="%prog -w <warning threshold>% -c <critical threshold>% [ -h ]")
parser.add_option("-w", "--warning",
  action="store", type="string", dest="warn_threshold", help="Warning threshold in absolute(MB) or percentage")
parser.add_option("-c", "--critical",
  action="store", type="string", dest="crit_threshold", help="Critical threshold in ansolute(MB) or percentage")
(options, args) = parser.parse_args()

def read_meminfo():
  meminfo = {}
  for line in open('/proc/meminfo'):
    if not line: continue
    (name, value) = line.split()[0:2]
    meminfo[name.strip().rstrip(':')] = int(value)
  return meminfo

if __name__ == '__main__':
  if not options.crit_threshold:
    print "UNKNOWN: Missing critical threshold value."
    sys.exit(3)
  if not options.warn_threshold:
    print "UNKNOWN: Missing warning threshold value."
    sys.exit(3)

  is_warn_pct = options.warn_threshold.endswith('%')
  if is_warn_pct:
    warn_threshold = int(options.warn_threshold[0:-1])
  else:
    warn_threshold = int(options.warn_threshold)

  is_crit_pct = options.crit_threshold.endswith('%')
  if is_crit_pct:
    crit_threshold = int(options.crit_threshold[0:-1])
  else:
    crit_threshold = int(options.crit_threshold)

  if crit_threshold >= warn_threshold:
    print "UNKNOWN: Critical percentage can't be equal to or bigger than warning percentage."
    sys.exit(3)
  
  meminfo = read_meminfo()
  memTotal = meminfo["MemTotal"]
  memFree = meminfo["MemFree"] + meminfo["Buffers"] + meminfo["Cached"]
  memFreePct = 100.0*memFree/memTotal
  if (is_crit_pct and memFreePct <= crit_threshold) or (not is_crit_pct and memFree/1024<=crit_threshold):
    print "CRITICAL: Free memory is at %2.0f %% ( %d MB free our of %d MB total)" % (memFreePct, memFree/1024, memTotal/1024)
    sys.exit(2)
  if (is_warn_pct and memFreePct <= warn_threshold) or (not is_warn_pct and memFree/1024<=warn_threshold):
    print "WARNING: Free memory is at %2.0f %% ( %d MB free our of %d MB total)" % (memFreePct, memFree/1024, memTotal/1024)
    sys.exit(1)
  else:
    print "OK: Free memory is at %2.0f %% ( %d MB free our of %d MB total)" % (memFreePct, memFree/1024, memTotal/1024)
    sys.exit(0)