Pokud je počet volných položek NAT kriticky nízký, je potřeba systém vyšetřit a ověřit možnost úniku.

vcadmin@vcg1-example:~$ sudo /opt/vc/bin/getcntr -c natd.nat_shmem_free_entries -d vcgwnat.com
993408
vcadmin@vcg1-example:~$

Restartujte bránu a vymažte všechny přiřazené položky NAT. Restartování služeb nemá na položky NAT žádný vliv.