Následující příklad popisuje počet tras.
vcadmin@vcg1-example:~$ sudo /opt/vc/bin/getcntr -c memb.mod_gw_route_t.obj_cnt -d gwd-mem 
8262
vcadmin@vcg1-example:~$ 

Pokud počet položek trasy překročí maximální podporovanou hodnotu, zákazníci by měli být přesunuti do alternativních bran, aby se tak snížil počet tras.