Pomocí následujícího příkazu můžete vyhledat Orchestrator, kterému brána patří (za předpokladu, že je brána aktivována).

vcadmin@vcg1-example1:~$ /opt/vc/bin/getpolicy.py 
managementPlane.data.managementPlaneProxy.primary
"vco1-example1.velocloud.net"
vcadmin@vcg1-example1:~$