Příkaz debug.py bgp_view_summary shromáždí informace o stavu souseda BGP a zjištěných předponách a ověří tak, že BGP je v provozu a provádí výměnu předpon. Pomocí následujícího příkazu ověříte, zda jsou navázány kontakty se sousedy BGP.

vcadmin@vcg1-example:~$ /opt/vc/bin/debug.py --bgp_view_summary | grep Established | wc -l
6
vcadmin@vcg1-1:~$ 

Pokud jsou relace BGP mimo provoz, zkontrolujte, zda je brána k nástroji Orchestrator správně připojena.