Můžete sledovat stav bran a využití dat v síti bránami dostupnými na portálu operátora a partnera.

Postup monitorování bran:

Procedura

 1. Na portálu operátora klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) v horní části okna.
 2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI). Na nové kartě se otevře uživatelské rozhraní zobrazující možnosti monitorování.
 3. Klikněte na tlačítko Brány (Gateways).

Výsledek

Stránka Brány (Gateways) zobrazuje seznam dostupných bran.

Kliknutím na možnost Distribuce mapy (Map Distribution) rozbalíte a zobrazíte umístění bran na mapě. Toto zobrazení je ve výchozím nastavení sbalené.

Chcete-li zobrazit více informací, klikněte na šipky před názvy jednotlivých bran.

Stránka zobrazuje následující podrobnosti:

 • Název (Name) – název brány.
 • Stav (Status) – aktuální stav brány. Stav může být jeden z následujících: Připojeno (Connected), Degradováno (Degraded), Deaktivováno (Disabled), Nikdy neaktivováno (Never Activated), Off-line (Offline), Mimo provoz (Out of Service) nebo Ztišeno (Quiesced).
 • Procesor (CPU) – procento využití procesoru bránou.
 • Paměť (Memory) – procento využití paměti bránou.
 • Edge – počet Edge, které jsou připojeny k bráně.
 • Stav služby (Service State) – stav služby brány. Stav může být jeden z následujících: Historický (Historical), V provozu (In Service), Mimo provoz (Out of Service), Nevyřízená služba (Pending Service) nebo Ztišeno (Quiesced).
 • IP adresa (IP Address) – IP adresa brány.
 • Umístění (Location) – umístění brány.

Kliknutím na odkaz na bránu zobrazíte další podrobnosti o vybrané bráně.

Na kartě Přehled (Overview) se zobrazují vlastnosti, stav, umístění, využití zákazníky a fond brány vybrané brány.

Poznámka: Podrobnosti brány lze zobrazit pouze pomocí této karty. Chcete-li konfigurovat informace o bráně, přejděte na stránku Brány (Gateways) na portálu operátora.

Kliknutím na kartu Monitorování (Monitor) zobrazíte informace o využití vybrané brány.

Další informace o zobrazení dat naleznete v tématu Monitorování bran.

Poznámka: Pokud jste v roli partnerského uživatele, podle výše uvedených pokynů můžete na portálu pro partnera zobrazit podrobnosti partnerských bran.