Ztráty v nekritických frontách jsou méně časté nebo s menší pravděpodobností ovlivní zákazníky.

Monitorovat lze následují nekritické fronty.

vc_queue_vcmp_init – tato fronta poskytuje zprávy o vytvoření tunelu VCMP ve vztahu k nastavení nového tunelu. Brána omezuje příchozí požadavky tunelu na maximální povolenou rychlost zpracování, při které ještě (na základě dostupných jader) nedochází k narušení stávajícího přenosu dat. Ve výsledku se ztráty očekávají ve frontě na bráně s velkým počtem tunelů.

Tyto ztráty obvykle přichází ve velkých dávkách po určité události, jako je restart brány nebo přerušení přenosu dat, a během normálního provozu by ke ztrátám docházet nemělo.

vc_queue_vcmp_ctrl_0 and vc_queue_vcmp_ctrl_1 – tato fronta poskytuje kontrolní zprávy o správě tunelů VCMP přijaté ve stávajících tunelech. Patří sem zprávy, jako jsou aktualizace trasy, aktualizace stavu cesty, prezenční signály, statistiky, synchronizace QoS a informace o tunelu.

Prakticky všechny kontrolní zprávy mají integrované mechanismy opakování, které tyto ztráty zohledňují, jako je například aktualizace trasy.

Následuje vzorový skript psaný v Pythonu, který lze použít pro vyhledání ztrát VCMP ctrl.

#!/usr/bin/env python
"""
Check VCG vcmp drop count
"""
import os
import sys
import subprocess
import commands
import re
from optparse import OptionParser
# Parse commandline options:
parser = OptionParser(usage="%prog -w <warning threshold> -c <critical threshold> -o <vcmp> [ -h ]")
parser.add_option("-w", "--warning", action="store", type="string", dest="warn_threshold", help="Count Warning threshold should be in <value>")
parser.add_option("-c", "--critical",action="store", type="string", dest="crit_threshold", help="Count Critical threshold should be in <value>")
parser.add_option("-o", "--vcmp-name",action="store", type="string", dest="vcmp_name", help="VCMP Name in ctrl or tx drop <value>")
(options, args) = parser.parse_args()

def get_vcg_vcmp_drop_count(VCMPNAME):
 if os.path.isfile('/opt/vc/bin/debug.py'):
    L=[]
    f=subprocess.check_output(["/opt/vc/bin/debug.py","--handoff"])
    x=[r.split() for r in f.split('\n')]
    reg = re.compile(VCMPNAME)
    for i in x:
     if filter(reg.match, i):
      L.append((int(i[7])))
    return list(L)
 else:
  print "Critical: unable to get vcmp drop count()"
  sys.exit(2)

if __name__ == '__main__':
 if not options.vcmp_name:
   print "Critical: Missing vcmp drop name. (vc_queue_vcmp_ctrl or vc_queue_vcmp_tx)"
   sys.exit(2)
 if not options.crit_threshold:
   print "CRITICAL: Missing critical threshold value."
   sys.exit(2)
 if not options.warn_threshold:
   print "CRITICAL: Missing warning threshold value."
   sys.exit(2)

 vcmp_name = options.vcmp_name
 crit_threshold = options.crit_threshold
 warn_threshold = options.warn_threshold

 result = get_vcg_vcmp_drop_count(vcmp_name)
 result_data = sum(result)
 if os.path.exists("/tmp/ vc_queue_vcmp_data_output"):
   cmd="cat /tmp/ vc_queue_vcmp_data_output"
   status,output = commands.getstatusoutput(cmd)
   change= int(result_data) - int(output)

 cmd="echo %d > /tmp/ vc_queue_vcmp_data_output" %result_data
 status,output = commands.getstatusoutput(cmd)
 if not list(result):
   print "Critical: Unable to get vcmp drop count."
   sys.exit(2)
 else:
   if int(change) > int(crit_threshold) :
    print "Critical. Drop count > crit_threshold: vc_queue_vcmp_ctrl_0: %s and vc_queue_vcmp_ctrl_1: %s" % (result[0],result[1])
    sys.exit(1)
   elif int(change) > int(warn_threshold) :
    print "Warning. Drop count > warn_threshold: vc_queue_vcmp_ctrl_0: %s and vc_queue_vcmp_ctrl_1: %s" % (result[0],result[1])
    sys.exit(1)
   else:
    print "OK. Drop count: %s" % result
    sys.exit(0)

vc_queue_vcmp_bottom – Tato fronta představuje druhou fází zpracování datových paketů VCMP přijatých pomocí tunelů VCMP. Fronta je zodpovědná za zpracování směrování provozu do příslušného cíle, jako je NAT, VLAN/VRF, Non VMware SD-WAN Site a Edge.

Je nepravděpodobné, že v této frontě docházelo ke ztrátám, které jsou častější ve frontách vc_queue_vcmp_data_X.

vc_queue_ike – tato fronta zpracovává zprávy z protokolu IKE za účelem správy klíčů a dalších stavů relací šifrování.

Obvykle se jedná o nízkoobjemový přenos dat a výskyt ztrát je tak nepravděpodobný. V případě ztrát jsou zprávy IKE odeslány znovu.