V příručce pro operátora softwaru VMware SD-WAN™ jsou různé informace o produktu VMware SD-WAN Orchestrator, včetně pokynů ke konfiguraci a správě zákazníků a partnerů používajících Orchestrator.

Zamýšlená cílová skupina

Tato příručka je určena pro operátory a poskytovatele služeb, kteří jsou obeznámeni se síťovými funkcemi a používáním řešení SD-WAN.