Fond bran můžete přiřadit k podniku. Edge v podniku se připojují k lokalitám za použití bran z fondu bran.

V portálu operátora přejděte do nabídky Spravovat zákazníky (Manage Customers).

Vyberte zákazníka a klikněte na tlačítko Akce (Actions) > Modifikovat (Modify) nebo klikněte na odkaz na zákazníka.

V podnikovém portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Zákazníci (Customers).

Na stránce Konfigurace zákazníka (Customer Configuration) se v sekci Fond bran (Gateway Pool) zobrazí aktuální fond bran přidružený k vybranému zákazníkovi. Podle potřeby můžete zvolit jiný fond bran uvedený v rozevíracím seznamu a kliknout na možnost Uložit změny (Save Changes).

V případě, že byly brány z fondu bran přiřazeny k roli partnerské brány, můžete tyto brány předat partnerům. Po výběru možnosti Povolit předání partnerů (Enable Partner Handoff) můžete nakonfigurovat možnosti předání pro segmenty a brány. Další informace naleznete v tématu Konfigurace předání partnerovi.