Tato část popisuje diagnostické nástroje aplikace Orchestrator.