Po kliknutí na tlačítko Nový fond (New Pool) vás nově otevřené dialogové okno vyzve k zadání názvu nového fondu brán. Podle potřeby můžete také určit, zda bude povoleno do nového fondu přidávat partnerské brány.

gateway-new-pool

Po kliknutí na fond bran se zobrazí vlastnosti fondu, brány z fondu a zákazníci používající fond. Mějte na paměti, že jedna z vlastností definuje, zda fond umožňuje přidání místních bran.

Poznámka: VMware SD-WAN Gateway lze používat jako standardní bránu, která zajišťuje síťové služby VMware, nebo jako partnerskou bránu, která umožňuje směrování síťového provozu do sítě poskytovatele služeb. Bránu nelze použít pro obě tyto funkce současně. Fond brán může obsahovat brány, které jsou nakonfigurovány jako partnerské brány nebo standardní brány. Pokud je ale partnerská brána umístěna do fondu bran bez označení možnosti Povolit brány partnera (Allow Partner Gateways), brána bude fungovat jako standardní brána.

operator-superuser-default-pool