Systém SD-WAN Orchestrator spoléhá na několik externích služeb. Než budete pokračovat v instalaci, ujistěte se, že máte k dispozici licence pro každou z potřebných služeb.

Mapy Google

Služba Mapy Google se používá k zobrazování cloudových okrajů a datových center na mapě. Aby bylo možné tuto funkci využívat, nemusí být u společnosti Google vytvořen žádný účet. Aby však byla služba dostupná, musí mít instance systému SD-WAN Orchestrator přístup k internetu.

Služba je omezena na 25 000 načtení map každý den po dobu více než 90 po sobě následujících dní. U řešení VMware se nepředpokládá překročení těchto limitů pro jmenovité použití produktu SD-WAN Orchestrator. Více informací naleznete v části Configure System Properties for Google Maps (Konfigurace systémových vlastností pro Mapy Google).

Twilio

Twilio se používá k upozornění podnikových zákazníků formou SMS na výpadky odkazů nebo nástroje Edge. Na adrese http://www.twilio.com je třeba vytvořit a financovat účet.

Účet v systému SD-WAN Orchestrator lze zřídit prostřednictvím portálu operátora na stránce Systémové vlastnosti (System Properties). Účet bude zřízen pomocí systémové vlastnosti, jak je v příručce popsáno níže. Více informací naleznete v článku Configure System Properties for Twilio (Konfigurace systémových vlastností pro platformu Twilio).

MaxMind

MaxMind je geolokační služba. Používá se k automatickému zjišťování umístění cloudových okrajů a bran a názvů poskytovatelů internetu na základě IP adresy. Pokud je tato služba deaktivována, bude třeba geolokační informace aktualizovat ručně. Účet v systému SD-WAN Orchestrator lze zřídit prostřednictvím portálu operátora na stránce Systémové vlastnosti (System Properties). Více informací naleznete v článkuConfigure System Properties for MaxMind (Konfigurace systémových vlastností pro řešení MaxMind).