Bitové kopie softwaru Edge přiřazené k podniku můžete spravovat přímo, a to tak, že přiřadíte Profil operátora (Operator Profile) k podniku nebo umožníte podnikovému uživateli spravovat bitové kopie softwaru.

V portálu operátora přejděte do nabídky Spravovat zákazníky (Manage Customers).

Vyberte zákazníka a klikněte na tlačítko Akce (Actions) > Modifikovat (Modify) nebo klikněte na odkaz na zákazníka.

V podnikovém portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Zákazníci (Customers).

Na stránce Konfigurace zákazníka (Customer Configuration) se v sekci Správa bitových kopií Edge (Edge Image Management) zobrazuje aktuální profil operátora přidružený k vybranému podnikovému zákazníkovi. Jako primární uživatel operátora můžete vybrat a přiřadit jiný profil operátora ze seznamu profilů operátora dostupných pro zákazníka, pokud je potřeba.

Před přepnutím na jiný profil operátora zvažte následující omezení:

  • Pokud přepnete z profilu operátora založeného na segmentech na profil operátora založeného na síti, zařízení Edge v podnikové síti využívající profil založený na segmentech neobdrží další aktualizace bitové kopie softwaru.
  • Pokud přepnete z profilu operátora založeného na síti na profil operátora založeného na segmentech, zařízení Edge v podnikové síti využívající profil založený na síti neobdrží další aktualizace bitové kopie softwaru.
Pokud si přejete, aby podnikový primární uživatel mohl spravovat bitové kopie softwaru Edge, zaškrtněte pole Delegovat správu bitových kopií softwaru Edge (Delegate Edge Software Image Management). Jakmile aktivujete funkci Delegovat správu bitových kopií softwaru Edge (Delegate Edge Software Image Management) a kliknete na možnost Uložit změny (Save Changes), zobrazí se všechny bitové kopie softwaru přiřazené pro podnikového zákazníka. Kliknutím na tlačítko Modifikovat (Modify) můžete přidat nebo odebrat bitové kopie pro vybraného zákazníka.
Poznámka: Přiřazenou bitovou kopii můžete pro podnikového zákazníka odebrat pouze v případě, že není výchozí bitovou kopií a není aktuálně používána žádným Edge v podniku.