VMware Edge Network Intelligence je řešení AIOps agnostické vůči dodavateli a zaměřené na podnikový Edge. Zajišťuje výkon, zabezpečení a automatickou opravu pro koncové uživatele a klienty z oblasti internetu věcí (IoT) prostřednictvím bezdrátové a kabelové sítě LAN, SD-WAN a služby SASE. Integrace řešení VMware Edge Network IntelligenceVMware pomáhá se zajištěním viditelnosti od SD-WAN v prostředí poboček, firemních areálů či domova. Tato integrace pomáhá VMware Edge Network Intelligence získávat data z různých stěžejních bodů jednotlivých aplikačních toků, mezi které patří bezdrátový řadič, přepínač LAN, síťové služby, VMware SD-WAN Edge, VMware SD-WAN Hub, VMware SD-WAN Gateway a metrika výkonu aplikace. Další informace naleznete v příručce konfigurace VMware Edge Network Intelligence.

Systém VMware nabízí přístup k systémovým vlastnostem, které umožňují konfiguraci VMware Edge Network Intelligence na portálu SD-WAN Orchestrator. Z pozice superuživatele operátora můžete přidat nebo upravit hodnoty vlastností systému a zpřístupnit tak analytické služby v SD-WAN Orchestrator.

V následující tabulce najdete popis všech vlastností systému týkajících se VMware Edge Network Intelligence.

Systémová vlastnost Popis Hodnota (Value)
session.options.enableEdgeAnalytics Aktivujte analytické služby v nástroji SD-WAN Orchestrator. Ve výchozím nastavení je analytika povolena u systému Orchestrator s hostováním v cloudu.
Poznámka: V případě místního nasazení systému Orchestrator se ujistěte, že je tato systémová vlastnost nastavena jako nepravda (false).
pravda (true)
service.analytics.apiURL Adresa URL rozhraní API pro analýzu. https://integration.nyansa.com/vco/api/v0/graphql
service.analytics.apiToken Token API rozhraní API pro analýzu. SD-WAN Orchestrator používá adresu URL rozhraní API a token pro kontaktování modulu Cloud Analytics a vytvoření nových zákazníků/SD-WAN Edges v modulu analýzy. S žádostí o získání tokenu API může uživatel operátora kontaktovat poskytovatele podpory. Více informací o tom, jak kontaktovat poskytovatele podpory, naleznete v tématech https://kb.vmware.com/s/article/53907 a https://www.vmware.com/support/contacts/us_support.html.
service.analytics.configEndpoint Koncový bod konfigurace pro analytické služby. config.nyansa.com
service.analytics.analyticsEndpointStatic Koncový bod analýzy statické IP pro analytické služby. loupe-m2.nyansa.com
service.analytics.analyticsEndpointDynamic Koncový bod analýzy dynamické IP pro analytické služby. loupe-m.nyansa.com