Profil operátora se používá k určení síťového nastavení spravovaného v systému SD-WAN Orchestrator. Při vytváření zákazníka nebo partnera jim můžete přiřadit profil operátora.

V portálu operátora klikněte na položku Profily operátorů (Operator Profiles). Na stránce Profily operátorů (Operator Profiles) se zobrazí dostupné profily.
Poznámka: Profily operátorů, které obsahují zastaralé bitové kopie softwaru, jsou označeny za účelem informování uživatele, že verze softwaru profilu obsahuje zastaralou bitovou kopii softwaru.

Jako uživatel operátora můžete vytvořit nový profil operátora, duplikovat existující profil, upravit nebo odstranit nebo odstranit profil pomocí tlačítka Akce (Actions) v pravém horním rohu stránky Profily operátorů (Operator Profiles) takto:

  • Nový profil (New Profile) – vytvoří nový profil operátora. Viz téma Vytvoření nového profilu operátora.
  • Duplikovat profil (Duplicate Profile) – vytvoří kopii profilu vybraného operátora. Viz téma Duplicitní profil operátora.
  • Modifikovat profil (Modify Profile) – umožňuje aktualizaci nastavení sítě ve vybraném profilu operátora. Viz téma Modifikace profilu operátora.
  • Odebrat profil (Remove Profile) – odebere vybraný profil operátora od všech přidružených partnerů a zákazníků.
  • Odstranit profil (Delete Profile) – odstraní vybrané profily.
    Poznámka: Není možné odstranit profil, který byl přiřazen zákazníkovi nebo partnerovi.
Chcete-li aktualizovat profil operátora se zastaralou bitovou kopií softwaru prostřednictvím jiné bitové kopie softwaru, klikněte na odkaz na tento název profilu operátora. Zobrazí se stránka vybraného profilu operátora.
V části Verze softwaru (Software Version) vyberte z rozevírací nabídky Verze (Version) bitovou kopii softwaru a klikněte na možnost Uložit změny (Save Changes).
Poznámka: Rozevírací nabídka Verze (Version) zobrazuje bitové kopie softwaru, které jsou označeny příznakem, avšak nebudete moci vybrat zastaralé bitové kopie.

U vybraného profilu se v levé dolní části stránky zobrazí informace o používání, například počet zákazníků používajících profil a verze softwaru použitá v profilu.

Kliknutím na možnost Použít znovu (Reapply) vynutíte opakovanou aktualizaci vybrané bitové kopie softwaru pro Edge přiřazené vybraným profilem operátora.

Související odkazy