Oblast Priorita protokolu BGP zákazníka (Customer BGP Priority) zahrnuje zaškrtávací pole Aktivovat mapování komunity (Enable Community Mapping). Je-li toto pole zaškrtnuté, jsou pro konfiguraci komunit k dispozici dva režimy mapování: Všechny segmenty (All Segments)Na segment (Per Segment). Existují dvě části komunity: Komunita (Community)Komunita 2 (Community 2).

Pro SP, který odesílá zákazníka přes více AS BGP a upřednostňuje používání hodnot komunity protokolu BGP pro řízení symetrie cesty, je k dispozici možnost automaticky přiřadit hodnoty komunity protokolu BGP předponám větví na základě pořadí priorit brány partnera pro tuto větev. Ve výchozím nastavení systém VMware automaticky přiřazuje hodnoty MED protokolu BGP pro předponu větve tak, aby ovlivnil cestu protokolu BGP a dosáhl symetrie cesty, která se použije pro jeden scénář AS.

Následující topologie uvádí příklad tohoto případu použití.

configure-bgp-topology

Ve výše uvedené topologii bude pro PE k dosažení symetrie cesty použito více hodnot komunity protokolu BGP (MPLS BGP AS) a hodnot lokálních předvoleb. Pro větev E1 je pořadí bran partnera GW1>GW2, což znamená, že pro odchozí přenosy je upřednostňována GW1. Chcete-li zachovat symetrii cesty, musí GW1 přiřadit hodnotu komunity 1:110, aby odpovídala nakonfigurované routovací mapě PE BGP, takže zpáteční cesta bude rovněž preferovat GW1.

Podobně GW2 potřebuje přiřadit hodnotu komunity 1:00, aby odpovídala nakonfigurované routovací mapě PE BGP, která bude méně preferována. Toto nastavení bude automatizováno prostřednictvím funkce automatické komunity (popsané v oddílu 2.5). Po přidělení hodnot komunity prioritám GW přidělí brány partnera odpovídající hodnoty komunity předponám větví dynamicky. Tato konfigurace probíhá na úrovni zákazníka.