Tato část popisuje způsob konfigurace aktivních a záložních podsítí pro partnerskou bránu.

Podsítě v partnerské bráně

Podsítě nakonfigurované v partnerské bráně jsou zadávány jako podsítě s volitelným popisem. K dispozici je vám pole Cost, ve kterém můžete zadat prioritu tras. Trasy s nižším zatížením mají přednost před trasami s vyšším zatížením. Následující obrázek popisuje nastavení Cost pro jednotlivé podsítě.

Konfigurace partnerské brány a její použití

Pokud je pro bránu zvolena možnost Je partnerskou branou (Is Partner Gateway), bude zapotřebí dodatečná konfigurace:

  1. Vyberte bránu, která bude partnerskou bránou, a označte pole Je partnerskou branou (Is Partner Gateway). Zobrazí se okno Podrobnosti brány partnera (rozšířené předávání) (Partner Gateway (Advanced Hand Off) Details) pro danou bránu.

    operator-gateway-on-premise

    V této části můžete nakonfigurovat jednu nebo více podsítí, které budou předávat přenášená data do partnerské brány. U každé z podsítí můžete vybrat typ Předání (Hand Off) (VLAN nebo NAT) a zda budou přenášená data šifrována nebo ne. Upravit můžete i další nastavení, jako jsou sondy ICMP nebo nastavení odpovídače na signály ping, stejně jako kontaktní údaje a informace o lokalitě brány.
  2. Výběrem zákazníka a kliknutím na možnosti Konfigurovat (Configure) > Podnik (Enterprise) vyberte u každého zákazníka, který používá partnerské brány, fond bran obsahující danou partnerskou bránu. operator-enterprise-on-premise-gateway-selection U fondu můžete také použít tagy VLAN.
  3. Pokud chcete, aby partnerská brána zohledňovala VRF a podporovala protokol BGP, přejděte do nabídky Konfigurovat (Configure) > Zákazník (Customer) na obrazovce Fond bran (Gateway Pool). Další podrobnosti o konfiguraci naleznete v tématu Konfigurace protokolu BGP brány.
  4. U každého zařízení Edge zákazníka, které používá partnerskou bránu, vyberte v nabídce Výběr partnerské brány (Partner Gateway Selection) možnost Brány (Gateways). Nejprve zvolte zákazníka, poté vyberte možnost Konfigurovat (Configure) > Edge a vyberte zařízení Edge. Operator-edge-on-premise-gateway