V tabulce Řízení datového overlay toku (Overlay Flow Control) najdete všechny trasy. Pořadí preferovaných výstupních uzlů VPN pro konkrétní podsíť můžete změnit kliknutím na tlačítko Upravit (Edit) ve sloupci Modifikovat (Modify).

configure-bgp-overlay-flow-control-table

Název sloupce Popis
Modifikovat (Modify) Přístup k úpravám globálních konfigurací.
Podsíť (Subnet) Síť, které tato trasa odpovídá, společně se seznamem zařízení Edge, která tuto trasu zjistila.
Typ trasy (Route Type) Mezi tyto typy patří: BGP, OSPF-O, OSPF-OE2, Statická (Static) a Připojeno (Connected).
Preferované výstupní uzly VPN (Preferred VPN Exits) Pořadí výstupních uzlů VPN.
Naposledy aktualizováno (Last Updated) Datum a čas zjištění trasy.