Primární uživatelé typu operátor mohou vytvářet nové uživatele typu operátor.

V portálu operátora klikněte na položku Uživatelé operátorů (Operator Users).

Procedura

  1. Nové uživatele typu operátor můžete vytvořit kliknutím na tlačítko Nový operátor (New Operator) nebo Akce (Actions) > Nový operátor (New Operator).
  2. V okně Nový účet operátora (New Operator Account) zadejte následující údaje:
    1. Zadejte údaje o uživateli, jako je jeho uživatelské jméno, heslo, jméno, e-mail a telefonní čísla.
    2. Pokud jste v rámci Autentizace pro systém Orchestrator zvolili nativní režim autentizace, typ uživatele bude určen jako nativní. Pokud jste zvolili jiný způsob autentizace, můžete zvolit typ uživatele. Pokud vyberete jiného než nativního uživatele, možnost definovat heslo nebude k dispozici, protože se zdědí z režimu autentizace.
    3. Role účtu (Account Role) – z dostupných možností zvolte roli uživatele.
  3. Klikněte na tlačítko Vytvořit (Create).

Výsledek

Údaje o uživateli budou dostupné na stránce Uživatelé operátorů (Operator Users).