Postup úpravy globálních konfigurací:

  1. Klepněte na tlačítko Upravit (Edit) v dolní části oblasti Globální předvolby směrování (Global Routing Preferences) VRF. Otevře se dialogové okno Úprava globálních konfigurací (Edit Global Configs).

    configure-bgp-overlay-flow-control-screen

  2. V dialogovém okně Úprava globálních konfigurací (Edit Global Configs) můžete upravit oblast Příznaky globálních odpovědí (Global Advertise Flags).

    configure-bgp-edit-global-configs