Systém VMware nabízí přístup k systémovým vlastnostem, které umožňují konfiguraci různých funkcí a možností dostupných v portálu Orchestrator.

V portálu operátora přejděte na stránku Systémové vlastnosti (System Properties), kde naleznete dostupné předdefinované systémové vlastnosti.

Postup konfigurace systémových vlastností:

  1. Kliknutím na tlačítko Nová systémová vlastnost (New System Property) můžete přidat novou vlastnost.
  2. V okně Nová systémová vlastnost (New System Property) zadejte název nové vlastnosti a z rozevíracího seznamu vyberte Typ dat (Data Type).
  3. Zadejte hodnotu (Value) vlastnosti v souladu s jejím datovým typem.
  4. Zadejte popis vlastnosti.
  5. Klikněte na tlačítko Uložit (Save).
  6. Pokud budete chtít upravit hodnoty vlastnosti, klikněte na odkaz na vlastnost nebo vlastnost vyberte a klikněte na tlačítko Akce (Actions) > Modifikovat systémovou vlastnost (Modify System Property).
  7. Vlastnost můžete odstranit jejím výběrem a kliknutím na tlačítko Akce (Actions) > Odstranit systémovou vlastnost (Delete System Property).

Pomocí pole Hledat (Search) můžete vyhledat konkrétní systémovou vlastnost. Nahlédněte do tématu Seznam systémových vlastností (System Properties), kde jsou popsány některé systémové vlastnosti, které můžete z pozice operátora upravit.

Poznámka: Před provedením změn v systémových vlastnostech doporučujeme kontaktovat podporu VMware.