Tento oddíl popisuje postup povýšení systému Standby Orchestrator.

Povýšení systému Standby Orchestrator

 1. Klepněte na odkaz odemknout (unlock).
 2. V oblasti Dostupné akce (Available Actions) na obrazovce systému Standby Orchestrator klepněte na tlačítko Povýšit Standby (Promote Standby).

  disaster-recovery-available-actions-promote-standby

  Zobrazí se následující dialogové okno s informacemi o tom, že pokud povýšíte svůj systém Standby Orchestrator, administrátoři již nebudou moci spravovat systém SD-WAN Orchestrator pomocí předchozího systému Active Orchestrator.

  disaster-recovery-promote-standby-dialog
 3. Klepnutím na tlačítko OK povýšíte systém Standby Orchestrator.

  Zobrazí se další dialogové okno s žádostí o potvrzení vašeho požadavku na povýšení systému Standby Orchestrator. Tato zpráva se zobrazí pouze tehdy, když systém Standby Orchestrator zjistí, že je systém Active Orchestrator v dobrém stavu, což znamená, že režim Standby komunikuje s režimem Active a duplikuje data.

 4. Klepnutím na tlačítko OK povýšíte systém Orchestrator.

  disaster-recovery-force-standby-to-active-dialog

  Objeví se závěrečné dialogové okno s informacemi o tom, že systém Orchestrator již není v pohotovostním režimu (Standby) a restartuje se do samostatného režimu (Standalone).

  disaster-recovery-orchestrator-removed-as-standby-dialog

  Pokud povýšíte systém Standby Orchestrator, restartuje se do režimu standalone.

  Pokud může systém Standby Orchestrator komunikovat s dřívějším systémem Active Orchestrator, odešle mu příkaz přejít do stavu zombie. Ve stavu zombie systém Orchestrator sdělí svým klientům (nástrojům edge, bránám, UI/API), že již není aktivní a že musí komunikovat s nově povýšeným systémem Orchestrator. Pokud nemůže povýšený systém Standby Orchestrator komunikovat s předchozím systémem Active Orchestrator, musí operátor, pokud je to možné, předcházející systém Active Orchestrator deaktivovat.

  disaster-recovery-quiesced-orchestrator