Pokud budete chtít nastavit replikaci SD-WAN Orchestrator, proveďte následující kroky:

 1. Klepnutím na možnost Replikace (Replication) v navigačním panelu zobrazíte obrazovku Replikace systému Orchestrator (Orchestrator Replication).

  disaster-recovery-orchestrator-replication

 2. Výběrem přepínacího tlačítka Standby (replikační role) (Standby (Replication Role)) aktivujte systém Standby Orchestrator.

  disaster-recovery-enable-for-standby-button

 3. Klepněte na tlačítko Povolit pro Standby (Enable for Standby).

  Zobrazí se dialogové okno Úspěch systému Orchestrator (Orchestrator Success), které označuje, že byl systém Orchestrator povolen pro režim Standby a že se systém Orchestrator do režimu Standby restartuje.

  disaster-recovery-standby-mode-success-dialog-box

 4. Klikněte na tlačítko OK.

  disaster-recovery-standby-orchestrator

  Po nakonfigurování systému Standby Orchestrator pro replikaci nakonfigurujte systém Active Orchestrator podle níže uvedených pokynů.