Operátor může spravovat licence nástroje Edge a přiřazovat je zákazníkům.

 • V portálu operátora klikněte na možnost Spravovat zákazníky (Manage Customers).
 • Klikněte na odkaz na název zákazníka a přejděte na podnikový portál.
 • V podnikovém portálu klikněte na tlačítko Administrace (Administration) > Licence nástroje Edge (Edge Licensing).
 • Klikněte na možnost Spravovat licence nástroje Edge (Manage Edge License).
 • V okně Vybrat licence nástroje Edge (Select Edge Licenses) vyberte příslušné licence na základě šířky pásma, podmínek, vydání, oblasti a přesuňte je do podokna Vybrané licence nástroje Edge (Selected Edge Licenses).

  Poznámka: Vedle existujících licencí nabízí VMware zkušební verzi licence s vydáním jako POC. Pokud vyberete licenci POC, nemůžete vybrat ostatní licence.
 • Klikněte na tlačítko OK.

Vybrané licence se zobrazí v okně Licence nástroje Edge (Edge Licensing).

Pokud jste vybrali licenci POC, můžete kliknutím na možnost Aktualizovat licenci nástroje Edge (Upgrade Edge License) upgradovat licenci na další úroveň. Ze seznamu vyberte Standardní (Standard), Podnikovou (Enterprise) nebo Prémiovou edici (Premium Edition).

Poznámka: Snížení úrovně typu licence na nižší edici není možné.

Kliknutím na tlačítko Zpráva (Report) vygenerujete zprávu o licencích s přidruženými zařízeními VMware SD-WAN Edges ve formátu CSV.

Když vytvoříte SD-WAN Edge, můžete vybrat a přiřadit licenci nástroje Edge z rozevíracího seznamu.

Postup přiřazení licence k existujícímu SD-WAN Edge:

 • V podnikovém portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Edge.
 • Pokud budete chtít přiřadit licenci ke každému zařízení SD-WAN Edge, klikněte na odkaz na SD-WAN Edge a na stránce Přehled Edge (Edge Overview) vyberte vhodnou licenci. Můžete také vybrat SD-WAN Edge a licenci přiřadit kliknutím na možnosti Akce (Actions) > Přiřadit licenci nástroje Edge (Assign Edge License).
 • Pokud budete chtít přiřadit licence k více zařízením SD-WAN Edges, vyberte tato zařízení SD-WAN Edges, klikněte na tlačítko Akce (Actions) > Přiřadit licenci nástroje Edge (Assign Edge License) a vyberte vhodnou licenci.