Partnerská brána SD-WAN Gateway zajišťuje určitou míru odolnosti na základě detekce selhání a převzetí služeb alternativní partnerskou bránou SD-WAN Gateway. To zahrnuje schopnost partnerské brány SD-WAN Gatewayrozpoznat stavy selhání a schopnost okolní infrastruktury rozpoznat selhání samotné brány SD-WAN Gateway.

Představte si následující topologii brány SD-WAN Gateway:

Tento obrázek popisuje tři různé zóny selhání:
Zóna selhání Komponent Popis
1 Edge – poskytovatel Edge – poskytovatel je jednou instancí, ve které je možné selhání odhalit buď pomocí směrovače EP, který odešle signál ping na bránu SD-WAN Gateway, nebo pomocí brány SD-WAN Gateway, která odešle signál ping do směrovače EP.
2 Řadič volání Brána SD-WAN Gateway by měla být schopna ověřit dostupnost směrovače EP nebo řadiče volání a zjistit tak stav připojení.
3 WAN Brána SD-WAN Gateway by měla využívat stavový odpovídač na signály ping, který bude odpovídat pouze v případě, že je zóna WAN dostupná.
Následující obrázek popisuje typický scénář pro případ selhání mezi bránou SD-WAN Gateway a směrovačem EP a popisuje aktivitu, ke které v takové situaci dojde.

Partnerská brána SD-WAN Gateway také podporuje konfigurovatelná zatížení tras a tím použití flexibilnějších scénářů selhání. V situaci, kde nejsou pakety označeny tagem NAT ani VLAN a kde pakety jednoduše prochází směrovačem EP, je vyžadováno použití dodatečného typu předání.