Bránu lze nakonfigurovat jako bránu partnera a může fungovat jako brána partnera, pokud je součástí fondu bran, který brány partnera povoluje.