V tomto oddílu je uveden popis konfigurace protokolu BGP brány.